Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”