Chelsea hòa như thua; Tottenham chen chân vào top 4