Cha Firmino qua đời khi đang đi du lịch cùng con trai