Bunmathan có thể bị cấm dự Asian Cup; Thầy Park đàm phán với Singapore