Barcelona hướng mắt đến thuyền trưởng 39 tuổi tài năng