Atletico chỉ chấp nhận 100 triệu euro cho tiền đạo của mình