Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League