Arsenal phải thể hiện bản lĩnh ở thời điểm quan trọng nhất mùa giải