Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"