Alan Shearer chỉ ra vị trí tốt nhất dành cho Marcus Rashford