2 điều Tuchel có thể học Emery để đánh bại Arsenal